© Agrarische Natuur Vereniging Groene Oogst

Vogelherkenning

Vogels op het boerenerf.

Op de meeste boerenerven komen veel vogels voor, die zeker in de winter niet wegtrekken, afhankelijk van de beschutting en het aanwezige voedsel op en rondom boerderijen.


De waarde van beplanting en de aanwezigheid van een vee drinkput wordt door de meeste mensen onderschat, omdat vaak de kennis ontbreekt om de vele vogelsoorten te herkennen. Enkel soorten die schade aan gewassen en fruit toebrengen worden door de meeste landbouwers wel herkend.


Vogels, zoals de merels, worden om reden van hun prachtige zang, maar omdat ze de aardbeien en bessen opeten gewaardeerd maar ook verwent.


Om de leden van de ANV Groene Oogst de vogels op hun erf te kunnen laten thuisbrengen is dit boekje samengesteld.


We hopen dat het bijdraagt aan de kennis en belangstelling voor de vele vogelsoorten op en rondom onze boerderijen.


Hierbij nodigen wij u uit om samen met bestuurslid Lou van Fraeijenhove, op uw erf een uurtje te besteden aan vogelherkenning.


Voor meer informatie neemt u contact op met ANV Groene Oogst.


Uitnodiging

Lou van Fraeijenhove