Akkerranden

Akkerranden

Zeeland is van oorsprong een provincie met veel akkerbouw waar ook mogelijkheden liggen voor agrarisch natuurbeheer. De Zeeuwse akkers vormen één van de bolwerken voor veel planten en dieren in de provincie en er is nog steeds veel biodiversiteit te vinden. De patrijs is een indicator-soort wat wil zeggen, als het goed gaat met de patrijs in een bepaalde regio de rest van de biodiversiteit ook vaak in orde. Er zijn nog enkele doelsoorten in de provincie Zeeland op akkerland dit zijn o.a. de veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper. De beheerspakketten van het collectief Poldernatuur Zeeland waar ANV Groene Oogst ook deel van uitmaakt, zijn voor al deze doelsoorten ontwikkeld.

Akkerranden waren tot enkele jaren terug maximaal 9 meter breed. Momenteel zijn de randen minimaal 9 meter en vaak zit er geen maximale breedte meer aan. Ook zijn er mogelijkheden voor een zogenaamde Wintervoedselakker/rand dit is een mengsel van zomergranen en verschillende akkerflora die niet geoogst worden en de hele winter blijven staan, deze zijn interessant voor insecten en vlinders, doortrekkende en overwinterende vogels. De andere akkerrand varianten zijn Veldleeuwerik en Patrijs. Beiden hebben ze aparte beheerseisen voor het inzaaien en onderhoud. Zo heeft een Veldleeuwerikenrand een graan/kruidenstrook en een grasstrook waarbij de graan/kruidenstrook jaarlijks op de zelfde plaats opnieuw ingezaaid moet worden. Bij de Patrijzenrand is er een braakstrook een grasstrook en een kruidenstrook welke meerdere jaren blijft staan,het doel van deze pakketten is jaarrond dekking, voedsel en nestgelegenheid te verschaffen voor verschillende insecten en vogelsoorten.
Er word verschillende monitoring uitgevoerd op de randen, dit gebeurd deels door de landbouwer zelf daarnaast er is ook een goede samenwerking met de lokale natuurvereniging
de Steltkluut.


bovenstaande foto: nachtvlinder monitoring i.s.m. de o.a. vlinderstichting

Voor alle randen geldt een meerwaarde voor de natuur, de burger en voor de agrariër. Planten,  insecten , vogels en zoogdieren  profiteren volop van onze akkerranden. De burger geniet van de beleving als passant in de polder, ook word het oppervlaktewater beter beschermd voor de gevolgen van drift aangezien er geen bemesting of chemische bestrijdingen uitgevoerd mogen worden op de afgesloten beheerseenheid. Bijkomend voordeel is dat er veel natuurlijke vijanden in een akkerflorastrook kunnen voorkomen die de teler zullen helpen met het natuurlijk bestrijden van schadelijke insecten zoals bladluizen.

Deelname

Hier staat duidelijk omschreven wat de voorwaarden zijn voor deelname aan ANLb in de provincie Zeeland. Als u nog specifieke vragen heeft kunt deze natuurlijk altijd stellen door contactformulier in te vullen op deze website.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *