Leden

Leden

Leden

Wie ons landschap een warm hart toedraagt en zich thuis voelt in deze streek, roepen wij op om actief deel te nemen aan ANV Groene Oogst.

Lidmaatschap van de vereniging is niet alleen weggelegd voor agrariërs, maar ook voor burgers, organisaties, bedrijven en overheden.

Door een financiële bijdragen kan ANV Groene Oogst de projecten ontwikkelen die ervoor zorgen dat het oost Zeeuws Vlaamse platteland aantrekkelijk blijft voor zowel ondernemer als recreant.

Lid worden?

Als lid van de ANV Groene Oogst geniet u jaarlijks van enkele voordelen:

  • gratis deelname aan door de ANV georganiseerde excursies
  • gratis deelname aan door de ANV georganiseerde bijeenkomsten

Tevens houden wij u op de hoogte van het actuele nieuws en nieuwe activiteiten.

Het lidmaatschap bedraagt € 30,- per jaar.

U kunt u aanmelden bij het secretariaat van de ANV Groene Oogst. U kunt hiervoor contact opnemen middels het contactformulier.

Donaties

Donateurs ondersteunen de activiteiten van de ANV en zijn erg belangrijk voor het draagvlak van de vereniging. Door uw ideeën en financiële bijdragen kan ANV Groene Oogst werk maken van “groene” projecten waardoor het buitengebied aantrekkelijker wordt voor ondernemer en recreant.

Indien u onze doelen wilt steunen zonder lid te zijn van de vereniging, kunt U donateur worden. Na ontvangst van uw bijdrage ontvangt u minimaal driemaal per jaar onze (digitale) nieuwsbrief. Tevens houden wij u op de hoogte van onze activiteiten.

Tip:
Schenkingen aan de ANV Groene Oogst zijn aftrekbaar voor de belasting. Dat betekent dat de overheid voor een deel meebetaalt. Investeer in de aantrekkelijkheid van de streek en schenk een bedrag aan de ANV.

Wilt u donateur worden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden!

U kunt hiervoor contact opnemen middels het contactformulier.