Lopende Projecten

Lopende Projecten

ANV Groene oogst houdt zich ook bezig met een aantal projecten.
In ons werkgebied ligt het interreg project Grenspark Groot-Saeftinghe (GGS).
Ons  kiekendiefproject vanaf 2018 tot voorjaar 2021 heeft dit project gelopen, dit project is erop gericht om het leefgebied van de bruine kiekendief te verbeteren.
Er is een publieksversie beschikbaar van het projectplan, lees hier meer.
In 2022 is er een vervolgproject opgestart, getracht word om een Zeeuws bouwplan te ontwikkelen waar extra aandacht word besteed aan biodiversiteit.

Enkele van onze leden produceren brouwgerst op hun bedrijf, hierbij word er gekeken om de biodiversiteit te verhogen door bijvoorbeeld dunner te zaaien zodat het gewas langer “open” blijft en er meer foerageer mogelijkheden zijn voor bijvoorbeeld de veldleeuwerik.
Er is ook een project waar we graszaad in een vorm van strokenteelt produceren, in het perceel zijn stroken met bloemen/kruiden ingezaaid.
dit project doen we samen met een Nederlands graszaadveredeling bedrijf uit Oosterhout gld.

In het Grenspark Groot-Saefthinge telen wij o.a. op een perceel in de buurt van Terhole en het buurtschap Paal oude granen ook word er geëxperimenteerd met mengteelten en er zijn verschillende bijenmengsels ingezaaid.
Scholieren van het Reynaert college uit Hulst hebben hier een monitoring uitgevoerd en dit verwerkt in een profielwerkstuk.
” Wat is de invloed van een biotoop op het aantal insecten? “

Op een perceel van Zeeland Seaports in de Koegorspolder nabij Terneuzen hebben we ook de mogelijkheid om proeven uit te voeren en inrichtingsmaatregelen uit het ANLb te testen.
Het perceel is ingericht in het kader van de tijdelijke natuur regeling, hierbij word op industriegronden geprobeerd om de biodiversiteit in de regio te stimuleren.
Op het perceel zijn verschillende soorten meerjarige akkerrandmengsels gezaaid er zijn poelen aangelegd en een Zeeuwse Heg aangeplant in dit project werken wij samen met Stichting landschapsbeheer Zeeland zij voeren o.a. de monitoring uit.
Ook hier worden bepaalde oude graan soorten in stand gehouden en met de geoogste granen worden bijvoorbeeld proeven gedaan door ambachtelijke bakkers in Nederland en België.
Er is meegedraaid in het Alterbake en Alterbrew onderzoek van de HoGent en UGent. Regelmatig worden deze granen ook vermalen in de oude korenmolens van Spui en Koudekerke en Wemeldinge, er is inmiddels een lokale bakker geïnteresseerd om er een streekproduct van te maken.

Eén van deze oude granen is Eenkoorn.
Eenkoorn is een van de vroegst gecultiveerde graan soorten maar wordt tegenwoordig nog zelden geteeld. De soort wordt gezien als voorloper van emmertarwe, spelt en gewone tarwe ook deze soorten worden in het project geteeld. De kafjes zijn net als bij de spelt vergroeid met de korrel. Eenkoorn werd al 7600 v.Chr. in Mesopotamië verbouwd. In Jordanië zijn in vuurresten sporen van Eenkoorn gevonden die 14.400 jaar oud zijn. Resten van Eenkoorn zijn bij de gletsjer-mummie Ötzi gevonden.(bron Wikipedia)

De oude graan soort “Zeeuwse witte” word gebruikt om het heerlijke streekbier Patrijske Bier  te brouwen.

.
Een ander streekproduct wat wij samen met een streekholder uit het Grenspark Groot-Saefthinge produceren is Huttentutolie, dit is een olie geperst uit een kruisbloemige plant beter bekend als Deder.
Deze Deder hebben we met succes in mengteelt geproduceerd met brouwgerst.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *