Projecten

Aanbevolen
Lopende Projecten

Lopende Projecten

ANV Groene oogst houdt zich ook bezig met een aantal projecten. In ons werkgebied ligt het interreg project Grenspark Groot-Saeftinghe (GGS). Ons  kiekendiefproject vanaf 2018 tot voorjaar 2021 heeft dit project gelopen, dit project is erop gericht om het leefgebied van de bruine kiekendief te verbeteren. Er is een publieksversie beschikbaar van het projectplan, lees hier meer. In 2022 is er een vervolgproject opgestart, getracht word om een Zeeuws bouwplan te ontwikkelen waar extra aandacht word besteed aan biodiversiteit. Enkele…

Lees Meer Lees Meer

Akkerranden

Akkerranden

Zeeland is van oorsprong een provincie met veel akkerbouw waar ook mogelijkheden liggen voor agrarisch natuurbeheer. De Zeeuwse akkers vormen één van de bolwerken voor veel planten en dieren in de provincie en er is nog steeds veel biodiversiteit te vinden. De patrijs is een indicator-soort wat wil zeggen, als het goed gaat met de patrijs in een bepaalde regio de rest van de biodiversiteit ook vaak in orde. Er zijn nog enkele doelsoorten in de provincie Zeeland op akkerland…

Lees Meer Lees Meer

Bloemplukranden

Bloemplukranden

Pluk zelf uw bosje veldbloemen. Om “de burger” meer te betrekken bij de werkzaamheden op het platteland, hebben we sinds 2012 de bloemplukranden geïntroduceerd. Verspreid over heel Zeeuws-Vlaanderen, dus ook in het werkgebied van de ANV worden er bloemplukranden ingezaaid. Passanten kunnen hier zelf tegen een kleine bijdrage een bosje bloemen plukken. Het bloempluk mengsel heeft een lange bloeiboog, dit wil zeggen het bloeit van mei tot eind september dit is dan weer goed voor tal van bestuivende insecten. Nog…

Lees Meer Lees Meer

Wandelpaden

Wandelpaden

Ook hier verwijzen we naar de wandelkaart bij de plaatselijke VVV. ,, Wandelnetwerk Oost Zeeuws Vlaanderen ‘’. Op deze kaart zijn de wandelnetwerken te vinden met de paden ( verbindingen ) langs akkers . Hier kunt U jaarlijks weer, tijdens het groeiseizoen van onze landbouw producten, de Gewasborden treffen, die informatie geven over het gewas waarbij het bord is geplaatst. Meer informatie? Neem contact met ons op!

Gewasborden

Gewasborden

In samenspraak met de ANV Groene Oogst, gemeente Terneuzen en de VVV is het idee ontstaan de burger kennis te laten maken met de gewassen. Op de borden staat informatie over het desbetreffende Gewas. De gewasborden zijn elk jaar weer te vinden langs wandelroutes in Oost Zeeuws Vlaanderen. Onze voorkeur gaat uit ze te plaatsen bij een gewas aan een kerkepad of doorsteek langs akkers. Een 13 tal verschillende borden, elk met een apart gewas, hebben we beschikbaar om te…

Lees Meer Lees Meer