© Agrarische Natuur Vereniging Groene Oogst

Wandelpaden

Nieuws

Ganzen

De laatste jaren is het aantal ganzen in Nederland enorm toegenomen. Om de schade aan landbouwgewassen te voorkomen en te bestrijden worden ganzen afgeschoten.

Ganzen en Culinaire gerechten.

Projecten

Akkerranden

Zeeland is van oorsprong een provincie met veel akkerbouw. De akkernatuur is hier goed vertegenwoordigd. De akkers vormen één van de bolwerken voor veel planten en dieren.

Alles wat u moet weten over akkerranden.

Bloemplukranden

Om de burgers meer te betrekken bij de werkzaamheden op het platteland, hebben we sinds 2012 de bloem pluk randen geïntroduceerd.

Pluk uw eigen bosje bloemen in de Zeeuwse klei.

Gewasborden

In samenspraak met de ANV, ZLTO, gemeente Terneuzen en de VVV is het idee ontstaan de burger kennis te laten maken met de gewassen in de polders van de gemeente Terneuzen.

Gewas borden en fietsknooppunten.

Wandelpaden

Kleine doorsteken langs akkers waarbij burger en de toeristen kunnen genieten van het boerenlandschap.  

Heerlijk wandelen in de polder.

Vogelherkenning

Op de meeste boerenerven komen veel vogels voor, die zeker in de winter niet wegtrekken, afhankelijk van de beschutting en het aanwezige voedsel op en rondom boerderijen.

Hoeveel verschillende vogels herkent u op uw bedrijf?

Het beleidsplan dient als beleidsinstrument voor het behouden van natuur, landschap en biodiversiteit in Zeeland.

Collectief beheerplan - 2016

Monitoren van de vogels in het veld en rond onze gebouwen. In het gebied in

Oost Zeeuws Vlaanderen

Monitoring Akkervogels

Terug kijken naar het afgelopen jaar.

Nieuwsbrief No. 2 - 2016